Kairos en Chronos in de ggz, op zoek naar het evenwicht tussen bezieling en orde

Mieke Weekers naar Francesco Salviati
H

euglijk nieuws: mijn boek is verschenen en te bestellen.

Het gaat over het gebrek aan evenwicht tussen bezieling en orde in de ggz. In het verlangen naar effectiviteit, efficiëntie en controle is het werk doorgeslagen naar de kant van orde en regels. Nieuwe wegen worden gevraagd, gestoeld op contact met de cliënt, gebouwd op contextueel, dimensioneel en complex denken over diagnose en behandeling en weloverwogen relativering van het eigen gelijk. Het boek beoogt handvatten te geven aan de professional die op zoek is naar een meer volwassen en respectvolle plaats voor de cliënt, naar meer bezieling zonder zijn vakmatige kennis overboord te gooien, naar een begrensde dialoog.

‘Kairos en Chronos in de ggz’ is een positief, kritisch en bezielend verhaal van een ggz-professional die het recht verdient gehoord te worden. Kortom, een mooie en inspirerende publicatie.’ – Gerard Donkers, auteur van ‘Grondslagen van veranderen, naar een methodiek zonder keurslijf’

‘Elke cultuur kent een evenwicht tussen Kairos en Chronos, bezieling en orde. In onze cultuur staat de tijd van rust, aandacht en bezieling steeds meer onder druk. Dat geldt ook voor de ggz. We hebben concrete voorstellen nodig om die trend te keren. Dat is geen luxe, maar een kwestie van lijfsbehoud.’ – Joke Hermsen, auteur van ‘Kairos, een nieuwe bevlogenheid’

Omvang: A5
ISBN: 978-94-638-9615-3
Aantal pagina’s: 114
Prijs: € 18,50
incl. verwerk- en verzendkosten naar Nederland en België
Te bestellen bij Boekscout.nl en de boekhandel

Over de auteur

Bert Vendrik is GZ Psycholoog en Kinder- en Jeugdpsycholoog Specialist. Hij heeft de afgelopen 36 jaar een brede ervaring opgebouwd in de ggz. Hij was werkzaam in de voorlichting over verslaving, in de zorg voor jeugdigen met en zonder verstandelijke beperking en in de zorg voor volwassenen. Hij heeft in Beuningen een eigen praktijk voor jeugd en gezin sinds 1996. Daarnaast publiceert hij sinds 2002 columns en artikelen over de ggz, zie ook www.bertvendrik.nl

Lees hier alvast een stuk uit het boek:

Tot slot de cliënt zelf, hij is in de eerste plaats een mens in zijn omgeving, in de problemen. Zijn problemen worden als psychisch gelabeld, hij komt in de rol van cliënt in de ggz, maar dat is een constructie. Laten we dat nooit vergeten. Ook als professional zijn we allereerst mens, een mens die een ander mens ontmoet. We proberen als professional ons binnen de setting van de ggz goed op de ander af te stemmen, het resultaat is altijd beperkt, maar doordat energie vorm krijgt, krijgt ze richting en kan ze wat moois teweeg brengen. Zie daar wederom het evenwicht tussen Kairos en Chronos.

Terug naar het overzicht