bertvendrik.nl

OVER >>
Foto www.bertdeturck.nl

Wat is er met onze jeugd aan de hand?

Het gaat niet goed met onze jeugd, dat wordt steeds duidelijker. De aanmeldingencijfers gaan door het dak, een op de acht zoekt hulp. Maar waar komt het door, is het de druk van school en ouders, welke rol speelt corona, hangt het samen met de talrijke maatschappelijke crisissen? En is de GGZ een goed antwoord op al die problematiek? Een complex doch duidelijk verhaal. (2022)

Naar artikel

Specialisatie en samenwerking in de jeugdggz, verworvenheid of mythe

Specialisatie en samenwerking zijn niet meer weg te denken uit de jeugdggz. Zes hulpverleners voor een meisje met meerdere problemen is de dagelijkse praktijk. Is dat een verworvenheid of een valkuil op weg naar een effectieve en betrouwbare ggz? Wat zijn de voor- en de nadelen van deze trends, wat kunnen we er mee? (2022)

Naar artikel

De GGZ verdient een zorgvuldig debat

De kritiek op de ggz viert hoogtij, en dat heeft een grond, het systeem kraakt in haar voegen. Maar de berichtgeving is overmatig negatief, de werkelijkheid is daarentegen veelkleurig. Een triest hoogtepunt vormde een artikel op socialevraagstukken.nl van 11.11.21, een betoog van Ed van Hoorn, waarin hij de ggz vergelijkt met een fricandel, verslavend en slecht voor je gezondheid.(2021)

Naar artikel
Laad meer artikelen