Suggestief bericht in De Telegraaf en Nieuwsbrief GGZ

www.bertdeturck.nl
I

n de Nieuwsbrief GGZ van 070817 was een bericht van De Telegraaf overgenomen. De Telegraaf kopte op 310717: ‘5.000 ernstig psychiatrische patiënten meer’. De Nieuwsbrief GGZ nam het zonder verder commentaar over als ‘Toename van mensen met ernstig psychiatrische aandoening’.

De Telegraaf baseerde zich op Vektis. Vektis maakt op haar website www.vektis.nl melding van het feit dat zij de ‘selectiecriteria’ van Ernstig Psychiatrische Patiënten (EPA) heeft veranderd, ‘waardoor een groter deel van de EPA – populatie in beeld is gekomen’. Deze verandering van criteria heeft geleid tot een toename van de EPA met 5.000 patiënten, van 215.000 naar 220.000.

De Telegraaf vermeldt de verandering van de selectiecriteria niet en wekt zodoende de suggestie dat er sprake is van een echte toename. Het weglaten daarvan door De Telegraaf is merkwaardig en lijkt een journalistieke kunstfout, zeker gezien het feit dat Vektis in haar bericht zo duidelijk is over de reden van de toename.

Maatschappelijk gezien is dergelijk ‘fakenieuws’ een probleem.

Immers, de forse stijging in de zorgvraag in de GGZ is maatschappelijk en politiek een ‘zorgwekkende kwestie’. Uit onderzoek van het Trimbosinstituut komt daarentegen dat er het laatste decennium geen toename in reële psychische aandoeningen is.

Wat veroorzaakt de toenemende zorgvraag?

Derhalve moeten er andere mechanismen verantwoordelijk geacht worden voor de toenemende zorgvraag. Leven we in een samenleving die (te ) veel van mensen vraagt, ‘betere mensen’ wil, zoals Trudy Dehue, emeritus hoogleraar te Groningen, stelt? Is de GGZ een nieuw houvast geworden in een globaliserende en geseculariseerde wereld, waar Jan Derksen, hoogleraar te Nijmegen, op zinspeelt? Of heeft de GGZ als markt geleid tot een overmatig divers en lonkend zorgaanbod dat nieuwe cliënten aanzuigt?
Hoe het ook zij, de discussie is allereerst gebaat bij heldere cijfers en feiten en zorgvuldige duiding daarvan.

080817 Bert Vendrik

Terug naar het overzicht