bertvendrik.nl

Naar het overzicht >>
Foto www.bertdeturck.nl

Over de auteur

Ik werk sinds ‘83 in de GGZ. Het is waardevol werk, ik loop er regelmatig warm voor, voel me betrokken bij de cliënten en het vak van psycholoog vind ik boeiend. Sinds 2002 schrijf ik ook over dit werkveld. Daarnaast schrijf ik ook over andere aspecten die er in mijn beleving toe doen in het leven.

= In mijn vakartikelen richt ik me veelal op het snijpunt van theorie en praktijk. De voeling met de praktijk toont me wat er toe doet en vruchtbaar is, theoretische overdenking helpt me om kritisch te zijn en me los te maken van de ‘vanzelfsprekende praktijk’.

De GGZ heeft als maatschappelijke opdracht de waarde van zorg voor elkaar mee uit te voeren en mag aangesproken worden op haar doelmatigheid. Dit meerzijdige perspectief wordt goed verwoord door Hanna Arendt in haar pleidooi voor het nemen van verantwoordelijkheid voor de samenleving, amor mundi, liefde voor de wereld. Zij benadrukt het belang van ‘verruimd denken’, het relativeren van het eigen belang en perspectief. Het helpt me in de keuze van onderwerpen en in de inhoudelijke stellingname.

Een derde perspectief dat ik hanteer is dat de waarheid en waarde van de GGZ zich maar heel gedeeltelijk laten vangen in evidence based richtlijnen, vragenlijsten en tevredenheidsscores. Steeds weer wil ik aandacht geven aan de ervaringen en verhalen van cliënten en zorgverleners, wat zij vertellen. Terug naar de basis van het werkveld.

= Naast mijn werkveld schrijf ik over andere aspecten die er naar mijn beleving toe doen in het leven. Dat is een ruim gebied om te exploreren, met onverwachte dwarsverbanden, een boeiend geheel. Ik verwonder me over wat ik tegenkom in allerlei situaties en in muziek, boeken, beelden en films. In het bijzonder ben ik geïnspireerd door ‘ervaringen van schoonheid’. Deze ervaringen wil ik de komende jaren meer aandacht geven.

Reacties stel ik op prijs.

Met hartelijke groet,

Bert Vendrik
bertvendrik@gmail.com

Ik ben Gezondheidszorgpsycholoog BIG en Registerpsycholoog Specialist NIP / Kind- en Jeugd. Ik werk sinds ’83 in de GGZ en heb sinds ’96 een eigen praktijk te Beuningen, Gld.

www.psychologenthujapark.nl

Naar het artikelen overzicht